Informacja o ochronie danych osobowych RODO

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym RODO informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Jolanta Zajunc, Rafał Zajunc, Marcin Zajunc prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą BEAUTY CENTER MEDICAL WELLNESS & SPA S. C. z siedzibą w Pabianicach (95-200), ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 6A zwana dalej Spółką.
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Jarosław Grala numer 516 061 897, marketing.beautycenter@op.pl
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług Spółki w szczególności do przesyłania informacji handlowych oraz na potrzeby realizacji zawartych w związku z nimi umów.
4. Dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa trzeciego.
5. Dostęp do danych osobowych będzie przysługiwał:
– pracownikom/współpracownikom Administratora upoważnionym do ich przetwarzania na jego polecenie;
– podmiotom, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych, w tym:
– dostawcom usług technicznych i organizacyjnych (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych)
– dostawcom usług prawnych i doradczych w przypadku dochodzenia przez Administratora roszczeń związanych z prowadzona działalnością gospodarczą;
– dostawcom usług finansowo księgowych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą;
z zachowaniem wszelkich gwarancji zapewniających bezpieczeństwo przekazywanych danych.
6. Przysługują Pani/Panu żądanie dostępu do danych osobowych oraz poprawianie danych osobowych. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
7. W przypadku gdy podstawą przetwarzania danych jest wyrażona przez Panią/Pana zgoda, informujemy, że zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie.
8. Przysługuje Pani/Panu skarga do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.